Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит
новини та акції
 


Дата створення - 07.06.1995 р.

Дата державної реєстрації - 14 серпня 1995 року.

Код за ЄДРПОУ: 20564182

Код за КОАТУУ: 2610100000 Івано-Франківськ

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 12;

Тел/факс: (0342) 75-13-65, 53-20-35

e-mail: naftogazkredyt@ukr.net 

Голова правління - Сульженко Тетяна Олександрівна

Головний бухгалтер - Гончарук Світлана Володимирівна
Повідомляємо, що 09.07.2021 року Національний банк України за результатами розгляду відповідних документів прийняв рішення:

1.Виключити Кредитну спілку “Нафтогазкредит” (місцезнаходження: 76018, м.Івано-Франківськ, вулиця Грушевського 12; код за ЄДРПОУ 20564182) з Державного реєстру фінансових установ на підставі заяви Кредитної спілки “Нафтогазкредит”;

2.Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (серія та номер свідоцтва КС №468, дата видачі свідоцтва 10.09.2004р., видане Кредитній спілці “Нафтогазкредит".

Діяльність Кредитної спілки "Нафтогазкредит", як юридичної особи, - продовжується. Всі укладені раніше договори з позичальниками зберігають свою чинність до погашення заборгованості по отриманих кредитах.

Кредитна діяльність Кредитної спілки "Нафтогазкредит" - припинена.
Шановні члени кредитної спілки!

У зв’язку із тим, що в Україні продовжують діяти посилені карантинні обмеження, в КС запроваджено обмежений доступ відвідувачів за попереднім записом, який Ви можете зробити за телефонами:

050-373-87-66, (0342)75-13-65, (0342)53-20-35

у будь-який зручний для Вас час з 9.00 год. до 17.00 год. або по e-mail naftogazkredyt@ukr.net.

За цими ж реквізитами Ви можете отримати відповіді на питання, які Вас цікавлять.
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— у разі наявності відповідних ліцензій залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної кредитної спілки; 

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

 — надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;

 — оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – є членами профспілки та перебувають на обліку в первинних профспілкових організаціях, що знаходяться на профобслуговуванні Івано-Франківської обласної організації профспілки працівників нафтової і газової промисловості України. 

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України